Stadig større andel av de eldre jobber

Landsorganisasjonen og Statistisk sentralbyrå mener det er en myte at eldre utstøtes fra arbeidslivet. På ti år har Norge fått nesten dobbelt så mange eldre i jobb, ifølge tall fra LO og SSB.