Høyesterett avslo anke fra korrupsjonsdømt politimann

Høyesterett har avslått anken fra en tidligere politimann som er dømt til halvannet års fengsel og fradømt stillingen for grov korrupsjon i tjenesten.