Tidobler anslag over dødsofre i tvangsevakuering

Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944 krevde ti ganger så mange dødsofre enn det som til nå har vært kjent.