Seks dømt for menneskehandel

Bare to ganger er noen dømt for menneskehandel i Norge. Ofrene overlevde, med til dels store skader.