• TREKKER SEG: Manuela Ramin-Osmundsen trakk seg som barne- og familieminister torsdag. Scanpix

Kraby trekker seg også