Offentliggjør omstridt liste over rømt oppdrettsfisk