Tidligere Braathens-ansatte kjemper for gamle rettigheter

Høyesterett skal ta stilling til om det var snakk om virksomhetsoverdragelse da SAS kjøpte Braathens.