Rutinesvikt under dødsbrann i Oslo

Varslingsrutinene sviktet under dødsbrannen i Urtegata i Oslo. Legevakten ble ikke varslet av AMK-sentralen før brannofrene veltet inn.