Mattilsynet avviser klage om radiomerking

Mattilsynet avviser en klage fra dyrevernorganisasjonen NOAH, som har forsøkt å få omgjort et vedtak om radiomerking av ulv, bjørn, jerv, gaupe og mårhund.