Helikopterfristen ryker

— Justisdepartementet må avblåse opsjonen på kjøp av NH-90- helikopteret som framtidig norsk redningshelikopter, krever LO-forbundet Industri og Energi i et brev til departementet.