2.000 asylmottaksplasser ut på anbud

Til tross for at det allerede er opprettet 8.100 nye mottaksplasser i år, etterspør UDI ytterligere 2.000 plasser.