Nedjustert erstatning etter Froland-brannen

Erstatningsoppgjøret til 12 grunneiere etter en av de største skogbrannene i Norge i nyere tid blir på om lag 22 millioner kroner.