Varsler forbud mot spytthette med ny regjering

– Forferdelig, sier SVs Petter Eide. – Han bør roe seg ned, sier Senterpartiets Jenny Klinge. – Overraskende, sier Høyres Ingunn Foss.

– Regjeringspartiene og Senterpartiet er faktisk tilhengere av at det brukes spytthette mot barn. De syns det er helt greit. Den forferdelige krenkingen og brutaliteten som ligger i dette – det syns de er nødvendig, hevder SVs Petter Eide.
 • Thomas Ergo
  Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Tirsdag ettermiddag behandlet justiskomiteen SVs sju forslag til å regulere politiets maktbruk mot barn. Komiteens flertall – med regjeringspartiene Høyre og Frp i spissen – kommer med følgende anbefaling til Stortinget:

Å stemme ned alle forslagene.

Tirsdag i neste uke behandles de i Stortinget.

Og den politiske krangelen om realitetene er i gang.

Illustrasjon påsetting av spytthette.

Ett av forslagene regjeringspartiene – og Sp – vender tommelen ned for, er å forby politiets bruk av spytthette på barn.

SV og Ap viser til advarsler i en EU-forordning, fagartikler internasjonalt og norske eksperter: Alle mener bruk av spytthette øker risikoen for kvelning. Hovedinstruktør for maktanvendelse i norske fengsler, Kjetil Næstby, fortalte nylig i Aftenbladet hvordan han holdt på å svime av da han foretok en realistisk test av spytthette.

Les også

Vil heller bli peppersprayet i øynene enn å teste spytthette én gang til

Aftenbladets kjenner til en rekke tilfeller der politiet har sett seg nødt til å bruke spytthette på ungdommer under barnevernets omsorg.

«Først kommer en bølge av panikk. Det føles som om jeg kveles», fortalte én av dem, «Maria» (16), til Aftenbladet i forrige uke.

Petter Eide, arkitekten bak SVs forslagspakke, sier dette om flertallets fraråding av forbud:

– Forferdelig

– Regjeringspartiene og Senterpartiet er faktisk tilhengere av at det brukes spytthette mot barn. De syns det er helt greit. Den forferdelige krenkingen og brutaliteten som ligger i dette – det syns de er nødvendig. Det syns jeg er forferdelig at de mener, sier Eide.

Han har uansett ståltro på at det blir regjeringsskifte til høsten, og at forbudet mot spytthette og andre forslag da vil bli gjennomført.

I justiskomiteen støtter nemlig Arbeiderpartiet forbudet mot spytthette, og flere av de andre SV-forslagene.

– Vi kommer til å tape voteringene i Stortinget tirsdag. Men vi kommer til å vinne sakene, sier Eide, som altså kalkulerer med både valgseier og SV-makt i regjering. Justisministeren tror han vil være fra Ap.

Men en torn i øyet er altså Senterpartiets medlemmer i justiskomiteen, som ikke svelger alle SV-forslagene.

– Må roe seg ned

– SV og Petter Eide må roe seg litt ned, sier Senterpartiets Jenny Klinge til Aftenbladet.

Jenny Klinge (Sp)

Hun viser til at Politidirektoratet allerede har sagt at det vil se nærmere på politiets bruk av spytthette mot barn, og vurdere om helserisikoen skal utredes.

– Det at vi ikke går inn for et forbud mot spytthette, er ikke det samme som at vi oppfordrer til bruk av dette mot noen, særlig ikke mot barn. Men forslaget fra SV, som handler om å ta fra politiet som ordensmakt et tvangsmiddel, har blitt lagt fram uten at de involverte partene har blitt hørt og uten skikkelig utredning, sier Klinge.

Og legger til:

– Jeg mener absolutt at det bør gjøres helsemessige vurderinger av noen med kompetanse til dette.

Høyre: – Vi er godt i gang

– Jeg er overrasket over Petter Eides ordbruk, sier Høyres Ingunn Foss, medlem av justiskomitéen.

Ingunn Foss (H)

Hun sier Eide vet godt at regjeringspartiene sjelden vedtar forslag fra opposisjonen uten faglig utredning i bunn.

I et brev til justiskomitéen har justisminister Monica Mæland (H) nylig redegjort for tiltak som vurderes. Alle handler om hensynet til barn som er gjenstand for politioppdrag.

– Vi er godt i gang med mange av tiltakene som adresseres i forslagene fra SV. At vi stemmer forslagene ned, betyr ikke at regjeringen ikke jobber med problematikken. Vi vil ivareta hensynet til barn så godt som mulig, sier Foss til Aftenbladet.

Hun lister opp:

– Statistikk vil komme

 • Forbud mot spytthette: – Både Politidirektoratet og politiet har sagt at maktbruk mot barn generelt skal gjennomgås. Da er bruk av spytthette selvfølgelig en del av gjennomgangen, sier Foss.
 • Statistisk over politioppdrag for barnevernet: I februar sa politidirektøren nei til å lage statistikk, fordi loggsystemet var for gammeldags. I det ferske brevet til komiteen skriver justisminister Mæland at direktoratet nå vurderer å utvikle en «hensiktsmessig registering av maktmiddelbruk under politioppdrag i barnevernssaker». «I vurderingen vil det legges vekt på at registreringen skal danne grunnlaget for statistikk som kan gjøres offentlig tilgjengelig».

– Du tror statistikk vil komme?

– Ja, det tror jeg vil komme, sier Foss.

 • Barnefaglig veileder: Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gått i gang med å lage en veileder som skal sørge for bedre samarbeid og begrense maktbruken mot mindreårige.
 • Gjennomgang av politiinstruksen og politiloven: Politidirektoratet skal gjennomgå instruksen for bruk av maktmidler. Justisministeren har varslet at departementet vil vurdere om det er grunn til å lage «en mer presis» regulering av politiinstruksen, muligens også av politiloven.

Ap: Strengere regulering

Ingen grunn til å vurdere, dette kan departementet bare sette i gang med, mener Aps saksordfører i justiskomiteen, Maria Aasen-Svensrud.

Hun bekrefter at Ap er for å forby spytthette, noe justisminister Mæland er imot.

«Å forby enkelte typer maktmidler i oppdrag hvor mindreårige er involvert, kan være vanskelig av sikkerhetsmessige hensyn, og jeg kan ikke se at det er veien å gå», skriver Mæland.

– Hvis dere kommer i regjering, vil dere sørge for at spytthette på barn blir forbudt?

Les også

Aftenbladet avslører: Politiet utførte 2800 oppdrag mot barnevernsbarn på ett år

– Ja, jeg mener absolutt at vi i regjering skal skjele til forslagene og se på lovverket på ny. Vårt standpunkt er klart, sier Aasen-Svensrud.

Ap er enig med SV i at det trengs en strengere regulering av hvilke maktmidler og kombinasjoner av maktmidler det skal være lov å bruke mot barn.

Bevæpning når barn

Men Ap mener SV går for langt med forslaget om å gi politiet unntak for bevæpning når de bistår barnevernet.

Ap og Sp sier i en felles merknad at det finnes situasjoner hvor også barn er truet. Politiets bevæpning kan da være til barnets beste.

Samtidig opplyser justisministeren at Politidirektoratet nå skal utarbeide retningslinjer for når tjenestepersoner kan avvæpnes, selv om det er generell bevæpning nasjonalt.

Ap og Sp «forutsetter at barnets beste er en selvfølgelig del – og av avgjørende betydning i dette arbeidet».

Bedre klageordning

SV foreslår at regjeringen utreder og fremmer forslag om et uavhengig klageorgan. Det skal være for barn under barnevernets omsorg som er blitt utsatt for tvang fra politiet.

I dag må barn klage til politimesteren i det distriktet maktbruken skjer. Justisminister Mæland ønsker å gjøre noe også her, om enn ikke på SVs måte. Politidirektoratet har nylig hatt et møte med Barneombudet. Dette for å diskutere om man kan gjøre en «tilpasning av dagens klageordning».

«Jeg mener dette en riktig vei å gå», skriver Mæland.

Les også

«Jeg kjenner fortsatt hjertet dunke når politiet kjører forbi»

Ap er enig med SV i at dagens klageordning ikke er god nok, og at klageorganet bør være eksternt. Men også Ap er skeptisk til å opprette et nytt organ. Barn under barnevernets omsorg bør ha ett klageorgan å forholde seg til, mener Ap. Partiet vil derfor fremme et eget forslag tirsdag: Der bes regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som «nærmere klargjør klageordningene der politiet bistår barnevernet».

– Eksplosiv vekst

Senterpartiet mener det har vært en eksplosiv vekst i politioppdrag for både barnvern og psykiatri de senere årene.

Hva er årsaken?

Det må regjeringen undersøke nærmere, mener Sp.

Partiet er også enig i at det bør lages en «oversikt over politiets bistand til barnevernet». Men partiet fremmer et mindre detaljert forslag enn SV.

Men hva med ekspertenes utfordring til politikerne?

Les også

– Slutt å kalle barn farlige og syke

Spytthette-test?

I lørdagens Aftenbladet sa en høgskolelektor ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) følgende:

At politikere som skal bestemme om spytthette skal forbys eller ikke «bør sette seg inn i hva de eventuelt velger å utsette barn for.»

«Hvis de prøver det på en realistisk måte, vil de antakelig få samme aha-opplevelse som instruktørene som har forsøkt spytthette: Shit, man får faktisk ikke puste!» sa høgskolelektor Karianne Hammer.

– Jeg har stor respekt for at de tvangsmidlene som politiet har tilgang til kan oppleves som ubehagelige og vonde, og til dels er veldig farlige, sier Sps Jenny Klinge, og legger til:

– Men det blir rart om vi skal teste alt slikt på politikere.

Les også

 1. Sju forslag som skal utgjøre en forskjell for barn

Publisert:

Politimakt mot barn

 1. Uklart om kom­munen beklager til Alex (12) etter fysisk makt­bruk og trans­port i gitter­celle

 2. Statsforvalteren refser Stavanger kommune: – Dette burde ikke et barn på 12 år oppleve

 3. Stavanger kommune: – Vi erkjenner og beklager

 4. Justisministeren: Spytthette på barn kan bli forbudt

 5. Slik skal hun få ned bruken av politi mot barn

 6. Spesial­enheten henla alle disse an­meld­elsene mot politiet

 1. Politimakt mot barn