Velger børs framfor bank

Rådmannen i Stavanger går nå inn for å plassere enda mer av kommunens overskudd i aksjer og obligasjoner.