- Hjelmeland-foreldrene lever i angst

— Gisseltakeren må aldri få komme tilbaketil Hjelmeland igjen, sier barnepsykolog Magne Raundalen.