Norge kan konkurrere om europeisk landskapspris

Norge har undertegnet en europeisk landskapskonvensjon som innebærer at vi kan delta i konkurransen om Europarådets landskapspris.