Posten leverer posten i tide

Posten klarte i oktober å overholde konsesjonsvilkårene for A-post for første gang i år.