Lederen av Kreftregisteret anmeldt av Datatilsynet

Lederen av Kreftregisteret, Frøydis Langmark, er anmeldt til politiet av Datatilsynet for å ha brutt konsesjonsreglene for Norsk polyposeregister. Datatilsynet har lagt lokk på saken og unndratt den fra offentlig innsyn.