Mange døve er i utgangspunktet skeptiske

CI-operasjoner er blitt møtt med skepsis i enkelte døvemiljøer.