Svikt i passasjertall for "Sleipner"-rederi

Passasjerene svikter Hardanger Sunnhordlandske Damskipsselskap (HSD) rederiet som eide "Sleipner" som forliste i fjor høst. Mange velger buss framfor hurtigbåt.