Godtar lønnsoppgjør enstemmig

Landsstyret i Norsk Lærerlag godtok lørdag enstemmig det meklingsresultatet som partene i barnehagestreiken kom fram til fredag kveld, melder NRK. Det blir ingen uravstemning.