Nei fra bondelaget

Bondelaget vil fortsette å kjempe mot at lettdyrket og høyproduktiv matjord omskapes til golfbaner. Dét opplyser nestleder Trond Spanne i Norges Bondelag.