Sivilombudsmannen nektes snøscooter-innsyn

Regjeringen vegrer seg for å gi Sivilombudsmannen fullt innsyn i spørsmålet om den omstridte forsøksordningen med motorferdsel i utmark.