Forsikringssvindel for en halv milliard avslørt i fjor

Norske forsikringsselskaper avslørte i 2013 forsøk på forsikringssvindel for hele 562 millioner kroner. 80 prosent av svindlene gjelder livsforsikringsprodukter.