• Illustrasjonsfoto. I 2009 var Aftenbladet med Knut Henrik Dagestad, naturoppsynsmann ansatt i Statens Naturoppsyn, på befaring i myrer og våtmarksområder på Jæren.

Forslag om karbonfangst i vernede myrer

Miljødirektoratet har levert en liste over 23 myrområder som kan egne seg for et pilotprosjekt der hensikten er karbonfangst som klimatiltak. Myrene ligger i verneområder fra Østfold og Ryfylke i sør til Lofoten i nord.