Arbeidsdirektøren skeptisk til eldreprosjekt

LO og NHO vil sammen med Senter for Senior Planlegging bruke 84,5 millioner kroner på styrke eldres muligheter til å forbli i arbeidslivet, men prosjektet møter skepsis fra arbeidsdirektør Ted Hanisch.