Endret undersøkelse - avslørte langt færre mobbeofre

Da Utdanningsdirektoratet stilte flere skoleelever spørsmål om krenkelser, ble antall mobbeofre tilsynelatende nærmest halvert over natten.