Fiskeflåten på Skagerrak-kysten forfaller

Skagerrak-kysten har Norges eldste fiskeflåte, og håpet om en fornying er stanset fordi Fiskeridepartementet vil redusere torskeflåten. Resultatet blir at fiskeflåten lengst sør i landet forfaller, skriver bladet Fiskaren.