Nord-Norge har høyest verdiskapning

De siste ti årene har verdiskapningen i Nord-Norge vært dobbelt så høy som i landet for øvrig, ifølge en ny rapport.