Statsråd vedgår misforhold

Justisminister Hanne Harlem er enig i at vold mot fengselsansatte ikke har blitt behandlet likt med vold mot politifolk.