Anker bunad-dom

Firmaet Håndverk og Form AS har mistet retten til å markedsføre og selge Sunnmørsbunaden, men anker herredsrettens avgjørelse til lagmannsretten.