Bensinsalget opp trass høyere pris

Oljeselskapene økte bensinsalget i andre kvartal i år, til tross for at prisene nådde et toppnivå.