Flere trenger behandling for både rus og nervelidelser

Tallet på mennesker som trenger behandling både for alvorlig rusmisbruk og en alvorlig psykisk lidelse, øker kraftig.