Folk flest lever seks år lenger

Siden 1990 har verdens befolkning i snitt fått forlenget livene sine med mer enn seks år.