Eksamen med rett svar

Fire sykepleierstudenter fikk seg litt av enoverraskelse da de åpnet konvolutten med eksamensoppgavene. Sammenmed oppgavene lå nemlig sensorveiledningen med alt besvarelsenburde inneholde. Ingen av studentene ga beskjed om det velkomnevedlegget mens de jobbet seg gjennom den fire timer lange eksameneni sosiologi ved Høgskolen for Diakoni og Sykepleie i Oslo tidligeredenne uken.