Klarsignal for T-forbindelsen

T-forbindelsen kommer. I går ga Regjeringenklarsignal til bompenger. Men først må Stortinget si sinmening.