Kostnader ved å si opp folk

Bedrifter må regne med å betale rundt 50.000 kroner for å erstatte en ansatt som slutter.