Deprimerte bønder tror på lønnsomme småbruk

Mørke skyer henger over den norske småbonden i en globalisert verden, hvor handelshindringer skal bygges videre ned. Men landsmøtet til Norsk Bonde— og Småbrukarlag mener det er håp for små, økonomisk skvisede gardsbruk her i landet.