Jotun anker dom om råteskade

Jotun anker dommen fra Oslo byrett, der selskapet blir holdt ansvarlig for råteskader på Holmenkollen Park Hotel i Oslo.