Mer penger til flyktningeformål

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flyktningeformål med 259 millioner kroner i år. Økningen skyldes hovedsakelig at det har kommet flere asylsøkere og flyktninger til Norge.