Tilskudd og lån til distriktene skaper arbeidsplasser

Utviklingstilskudd og risikolån til distriktene skapte fra 1994 til 1999 9.700 nye arbeidsplasser årlig. Det viser en evaluering fra Kommunal— og regionaldepartementet.