Venstre-framstøt for åpenhet

Nøyaktig 30 år etter at offentlighetsloven ble vedtatt, gjør Venstre et nytt framstøt for økt åpenhet i kommune-Norge.