Unødvendig tilspissing av diskusjonen

Kontrollkomiteen i Indremisjonsselskapet har ikke dekning for påstandene om at Santalmisjonen er økonomisk vinner og Indremisjonen taper i den planlagte fusjonen, hevder Ådne Berge.