Verdikommisjonen inn i Beiar-konflikten

Verdikommisjonen mener at Beiarn kommunestyre bør ha makt til å stoppe Statkrafts utbyggingen av Beiarvassdraget.