Vanskelig å stanse regnskog-import

Norge bør forby import av trevirke og møbler fra ulovlig hugget regnskog, mener Forbrukerrådet. Forslaget kan komme i konflikt med internasjonale handelsregler.