Rotenon-utslipp et miljøproblem

Miljøverndepartementet har gitt Statens forurensningstilsyn (SFT) medhold i at bruk av fiskegiften rotenon i vassdragene må vurderes i forhold til Norges kjemikaliepolitikk. Den går ut på å redusere utslippene av kjemikalier.