Jærbanen rustes opp fram mot år 2002

Ny jernbanestasjon i området Forus-Gausel og sju nye lokaltog på Jærbanen innen utgangen av 2002 står øverst på dagsordenen hos NSB og Jernbaneverket Region Sør akkurat nå.