33.000 flere innbyggere i Norge i fjor

Takket være innvandrerne hadde vi i fjor den sterkeste befolkningsøkningen siden 1950-tallet. Det bor nå 4.478.500 mennesker her i landet.