Havforskningsinstituttet skal lede overvåking av Barentshavet