- Tvil i LO om inntektspolitisk samarbeid

LO har langt fra glemt høstens mange provokasjoner fra arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman. Mange forbund er derfor skeptiske til tanken om et inntektspolitisk samarbeid i forbindelse med årets lønnsoppgjør.